Beleidsdoelstellingen?

 

Juist.

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B de komende 6 jaar zal voeren.

Aan deze beleidsdoelstellingen werd hard gewerkt; Het plan - B is immers een jonge equipe met vele nieuwe gezichten.

Au fur et à mesure lichtten we de beleidsdoelstellingen toe. Tot ze alle 20 zijn gepasseerd waren en ze tegen midden september een samenhangend geheel vormden.

 

Eerlijk is eerlijk

 

We deden niet mee aan de verkiezingen om aan de kant te staan roepen en tieren. Integendeel: Het plan - B oogde de koers te bepalen en je gemeente helpen besturen. Dankzij uw stem kunnen wij de komende legislatuur ons uiterste best zullen doen om deze doelstellingen ter bereiken.

Dat betekent ook dat we misschien water in de wijn zullen moeten doen: de beleidsdoelstellingen zijn dan ook geen platte beloftes. Dat zou verkeerd en "kiezersbedrog" zijn.

We beloven je wel dat we keihard ons best zullen doen om deze beleidsdoelstellingen maximaal te verdedigen. 

We gaan dus voor een heel klein beetje water, in véél en goeie wijn ... ;-)

 

 

 

 

Beleidsdoelstelling: Strand en Dijk

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

 

De Zeedijk, met inbegrip van de zijstraatjes, dient volledig te worden gerenoveerd en dient hét paradepaardje van onze gemeente te worden.  Hierbij moeten de troeven van het typische strand maximaal benut worden.

Onder de Zeedijk moet een gecombineerd complex van openbare parkeerplaatsen, standplaatsen en garageboxen worden gerealiseerd, om zo een aanzienlijke verhoging van de parkeercapaciteit in de ruime omgeving van de Zeedijk te bekomen én plaats te maken voor de bewoner in de achterliggende wijken.

Het strand dient het authentieke karakter te behouden, nieuwe tendensen kunnen maar mogen dat karakter niet hypothekeren.  Het plan - B kan zich vinden in het inplannen van twee bijkomende concessies waar een beachbar kan worden voorzien, aan buitenzijde van het centrumstrand.

Lees hier de toelichting bij de beleidsstelling "strand en Zeedijk".

Beleidsdoelstelling: Plopsaqua

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

Elke lokale politieker denkt het, weet het: Het plan - B durft het ook zeggen.

De deal met Plopsaland is in het nadeel gebleken van onze Gemeente.  Gezien er té weinig inwoners zijn die gaan zwemmen, blijven we met z'n allen over met een financiële kater.  En dat nog 17 jaar.

Het plan - B wil de fiscale druk op het volledige pretpark vergelijken met wat andere parken in ons land aan de lokale overheid betalen.  En deze druk aanpassen. 

Daarnaast dienen bewoners op korte termijn méér voordeel uit de Plopsaqua-deal halen.  Dat kan door de tarieven terug te brengen tot het contractuele minimum.  Hierdoor kunnen meer mensen gaan zwemmen aan een veel betere prijs.

Lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling "Plopsaqua".

Beleidsdoelstelling: Invoeren van een Toeristentaks

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

Een goed toeristisch beleid kost geld.  De toerist mag gerust wat bijdragen.

Door het invoeren van een Toeristentaks betaalt de toerist mee in het budget. 

Hierdoor is er méér ruimte om de toeristische sector te ondersteunen én komt er méér geld vrij voor beleid voor bewoners. 

lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling "invoeren van de toeristentaks".

 

Beleidsdoelstelling: omleidingsweg Adinkerke

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

Het plan - B steunt het dossier van de Omleidingsweg voor Adinkerke als de oplossing voor de mobiliteitsknoop in Adinkerke.  Het dossier dient een versnelling hoger te raken, de Gemeente heeft daarbij een belangrijke taak om harder op tafel te kloppen bij Het Vlaams Gewest en diens kabinetten.

Anderzijds dienen een aantal bekommernissen betreffende het gekozen tracé en het voorgestelde parkeersysteem verder worden uitgeklaard.  De Gemeente dient het belang van bewoners, handelaars en bezoekers te laten primeren boven het belang van Plopsaland zelve.

Lees hier de toelichting bij de Beleidsdoelstelling "Omleidingsweg Adinkerke".

Beleidsdoelstelling: communiceren met en door de Gemeente

 

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

 

De Gemeente moet beter communiceren met haar bewoners.  De focus van de gemeentelijke communicatie moet liggen op het consulteren en het informeren.

Door het voeren van een proactief communicatiebeleid dat in twee richtingen werkt, ontstaan minder frustraties en indianenverhalen en kunnen problemen sneller gemeld én opgelost worden.  Bovendien vergroot een consultatie- en informatieronde de draagkracht van projecten.

 

Lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling: communicatie met en door de Gemeente

Beleidsdoelstelling: een kordaat woonbeleidsplan voor de sociale- en huurmarkt.

 

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

 

Onze Gemeente heeft een relatief groot aanbod aan woongelegenheden die de minimale kwaliteitsnormen niet halen.  Deze woningen worden vaak aan sociaal zwakkere mensen aan bodemprijzen verhuurd.

Dit zorgt voor een aanzuigeffect: sociale diensten uit de streek verwijzen al te vaak door naar deze woningmarkt in onze Gemeente.   Een kordaat woonbeleidsplan dient dit aanzuigeffect op middellange termijn te stoppen.  Zowel huurder als verhuurder moeten baat hebben bij de maatregelen.

In de Woonmaatschappij Ijzer & Zee ziet Het plan - B een bevoorrechte partner om een woonbeleidsplan ten uitvoer te brengen.

 

Lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling "Een kordaat woonbeleidsplan voor de sociale- en huurmarkt.

Beleidsdoelstelling: een veilige Dijk en comfortabele verbinding.

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

De tabakshandel in Adinkerke zorgt voor economische activiteit en werkgelegenheid.  Als gemeenschap moeten we daar het beste uithalen zodat ze uiteindelijk een vaste en toekomstgerichte meerwaarde wordt.

De tabakshandel is echter ook de oorzaak van de bijzonder gevaarlijke verkeerssituatie voor niet in het minst de schoolgaande kinderen.  Het fietspad in dubbele richting dient ontdubbeld te worden en er moeten dringend aanpassingen worden uitgevoerd.

Door de aanleg van dit nieuwe fietspad ontstaan er mooie opportuniteiten voor riviertoerisme en een comfortabeler verbinding tussen beide oevers van de vaart.  De Florizoonebrug in Wulpen en haar omgeving dient als voorbeeld.

 

lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling: een veilige Dijk en comfortabele verbinding

Beleidsdoelstelling: slimmer omgaan met beperkte ruimte voor ònze bewoners.

 

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

 

De gemeente moet op zoek naar nieuwe mogelijkheden om slimmer om te gaan met de beperkte ruimte om te wonen. 

De site Rijkswacht en het achterliggende Flora-complex moeten ontwikkeld worden tot een open woonerf, waarbij wonen wordt gecombineerd met ondergrondse garages, buurtvoorzieningen en open ruimte.  Politieke courage zal hiervoor niet mogen ontbreken.

 

lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling: slimmer omgaan met beperkte ruimte voor ónze bewoners

Beleidsdoelstelling: De Panne verdient een beter imago.

 

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

Onze Gemeente is de mooiste kustgemeente. Punt.

Daar mogen we gerust wat trotser op zijn.

Door samen met handelaars, werknemers, bewoners én tweedeverblijvers hard aan dezelfde kar te trekken, geven we onze Gemeente het imago dat het verdient. 


We moeten een AAA-merk worden.

Niet A,  niet AA, wel AAA.

 

Lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling: De Panne verdient een beter imago

Beleidsdoelstelling: Meer aandacht voor het Erfgoed in de héle gemeente.

 

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

Erfgoed, dat is méér dan de Dumontwijk en stenen.  Ook aan de andere kant van de Zeelaan zijn pareltjes te vinden.  De aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente kan overwogen worden als daar subsidies voor de betrokken eigenaars aan vast hangen.

Het oprichten van een Commissie Onroerend Erfgoed dient de Gemeente te adviseren bij het beoordelen van projecten met invloed op Onroerend Erfgoed. 

De Chalutier dient ingericht als toegangspoort tot de Dumontwijk, het Gemeentehuis mag niét afgebroken worden en Erfgoed moet maximaal in de kijker gezet te worden.  

Tenslotte moeten we de kennis over ons Erfgoed, nog aanwezig bij een aantal mensen, archiveren én publiceren.

 lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling: Meer aandacht voor het Erfgoed in de héle gemeente

Beleidsdoelstelling: FUSEREN?!  Laat ons eerst leren samenwerken!

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

Of een verplichte fusie tussen gemeenten er nu zit aan te komen of niet, dat laten we in het midden.  Het plan - B is alvast geen vragende partij.

Zeker is dat intergemeentelijke samenwerking kan lonen, zowel op logistiek, beleidsmatig als op financieel vlak.  Zolang de politiek er maar voor open staat.

 

Lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling: FUSEREN?! Laat ons eerst leren samenwerken

Beleidsdoelstelling: Betegeling Zeelaan > analyse oplossing > uitvoering.

 

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

 

De tegeltjes in de Zeelaan zijn een massacre.  Het plan - B smijt naar niemand stenen tegels en wil een oplossing voor het slipgevaar en het loskomen van de tegels.

Lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling: Betegeling Zeelaan > analyse oplossing > uitvoering

 

Beleidsdoelstelling: Drie principes voor een slimmer parkeerbeleid.

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

 

Het plan - B stelt duidelijk drie belangrijke principes voor die worden gehanteerd bij het herbekijken van het parkeerbeleid:

Rotatie in het parkeren is enkel van belang waar er handel is;

Creëren van bijkomende parkeerinfrastructuur zo dicht mogelijk bij het handelscentrum maakt bewonersparkeren in de omliggende wijken mogelijk;

méér inkomsten uit parkeren door het invoeren van een dagtarief van 5 eur in sommige straten gecombineerd met bewonersparkeren.

 

Lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling "Drie principes voor een slimmer parkeerbeleid"

Beleidsdoelstelling: Nog een duwtje, dan zijn we de properste Kustgemeente.

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

 

De Gemeente heeft hele grote stappen gezet om de properste kustgemeente te kunnen worden.  We zijn dat bijna.  Het is wachten op de ondergrondse afvalcontainers in het straatbeeld als sluitstuk van “De Panne Proper”.

Straatmeubilair en het straatbeeld moet beter, sneller en efficiënter onderhouden worden.

Na de properste, moet de Gemeente stappen zetten om ook de duurzaamste kustgemeente te worden.

Lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling "Nog een duwtje, dan zijn we de properste Kustgemeente"

Beleidsdoelstelling: kansarmoede aanpakken vereist méér inzet op het terrein.

 Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

De Panne scoort voor drie grote wijken slecht op het vlak van kansarmoede.  De Gemeente dient een langdurige opdracht uit te schrijven voor een externe partner die actief op zoek gaat om kansarme doelgroepen bij het actieve sociale leven te betrekken.

lees hier de toelichting bij de beleidsdoelstelling: kansarmoede aanpakken vereist méér inzet op het terrein.

Beleidsdoelstelling: behoud Gemeentehuis en een slimmer renovatie

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

Het plan - B stelt de noodzaak van de renovatie van het Gemeentehuis niet in vraag.  Een aantal delen van het gebouw is écht wel afgeleefd.  De bouw van een nieuw Gemeentehuis op het Koningsplein is financieel bijzonder zwaar en zou de sloop van het huidige Gemeentehuis betekenen.

lees hier de toelichting bij de beleidsbeslissing "Behoud Gemeentehuis en een slimmer renovatie"

Beleidsdoelstelling: Stimuli voor jonge gezinnen

 

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

 

Als Gemeente heb je niet veel middelen om jonge gezinnen bij ons te houden of aan te trekken.  Fiscale stimuli kunnen onderzocht worden, maar bij voorkeur kiezen jonge gezinnen omwille van de levenskwaliteit, het aanbod van verenigingen en de dienstverlening om hier te wonen.  Een substantiële renovatiepremie gekoppeld aan energiebesparende investeringen zorgt ervoor dat jonge gezinnen terug in de kern van onze gemeente komen wonen.

lees hier de toelichting bij de beleidsbeslissing "stimuli voor jonge gezinnen"

Beleidsdoelstelling: financieel beleid: méér zaaien met een grotere zak

 

Het Plan - B bouwt haar programma op uit beleidsdoelstellingen.  Deze 20 krachtige formuleringen vormen de ruggengraat van het beleid dat Het plan - B zal voeren als je ons dat toelaat.

De Gemeente De Panne staat voor een aantal belangrijke investeringen.  Het plan - B is van oordeel dat de gemeente deze uitdagingen aankan op financieel vlak.  Onze Gemeente heeft een relatieve lage schuld ten opzichte van omringende gemeenten.   Er is ruimte voor nieuwe investeringen.

Tegenover nieuwe uitgaven moeten echter recurrente nieuwe inkomsten staan.  Het plan - B neemt haar verantwoordelijkheid en plant méér inkomsten in volgende legislatuur zonder dat de bewoner of handelaar dat zal voelen.

lees hier de toelichting bij deze beleidsdoelstelling