Het plan - B stelt de noodzaak van de renovatie van het Gemeentehuis niet in vraag.  Een aantal delen van het gebouw is écht wel afgeleefd.  De bouw van een nieuw Gemeentehuis op het Koningsplein is financieel bijzonder zwaar en zou de sloop van het huidige Gemeentehuis betekenen.

Al enkele legislaturen worden er plannen gesmeed om het Gemeentehuis grondig te verbouwen.  Het gebouw, daterend van midden jaren 60,  werd au fur et à mésure aangepast aan nieuwe noden en verwachtingen.  (http://www.depanne.be/product/513/gemeentehuis)

 

Een kleine 20 jaar geleden werd een volledig nieuwe vleugel bijgebouwd, met ondergrondse garage.

Voornamelijk de gelijkvloerse verdieping van het Gemeentehuis verkeert in lamentabele staat.  In sommige bureaus is de tijd blijven stilstaan en doet de inrichting denken aan het decor van “de Collega’s”.  Onze administratie verdient beter!

 

In het gebouw zit op vele plaatsen gebonden asbest.  Het gebouw is energieverslindend: het dak is slecht geïsoleerd, er is nog heel veel enkel glas, de ventilatie en verwarming vallen te pas en te pas uit, de rioleringen verstoppen en de zekeringen durven wel eens te springen.  Niets vreemd aan, gezien de ouderdom van het statige hoofdgebouw.  Daarnaast oogt het geheel oubollig en is het verre van klantvriendelijk.

Gezien de samensmelting van het OCMW en de Gemeente moet er een pak personeel verhuizen naar het Gemeentehuis.  Er werd immers terecht geopteerd om zoveel mogelijk mensen en diensten te bundelen.  Er is op vandaag in het huidige gebouw simpelweg geen fysieke plaats voor deze medewerkers van het OCMW (zij werken nu nog in een ander gebouw aan de Koninklijke Baan).

 

Tijdens voorbije legislatuur werden een aantal pistes grondig onderzocht.  Waaronder een nieuwbouw op het Koningsplein.  Deze nieuwbouw op het Koningsplein werd niet weerhouden, alleen al omwille van de financiële consequenties.  Bovendien zou een nieuwbouw de sloop van het huidige Gemeentehuis betekenen, om de grond aan een promotor te verkopen.  Het gebouw is beeldbepalend voor de Gemeente en de sloop van een 20 jaar jonge bibiotheek en kantoorverdieping zou niet getuigen van slim bestuur.  De realisatie van deze nieuwe vleugel kostte destijds 2 000 000 eur.  Dit slopen is 2 000 000 eur wegsmijten.

Ter vergelijking: de nieuwbouw van het politiehuis van de zone Westkust kostte 16 000 000 eur (waarvan 4 000 000 eur betaald door de gemeente De Panne).  Zonder de waarde van de grond, zonder de buitenaanleg.  Een nieuw gemeentehuis voor De Panne zou minstens evenveel kosten.

 

Het plan - B steunt de nodige renovatie van het Gemeentehuis.  De huidig opgestarte procedure (Design & Build) biedt de mogelijkheden tot realisatie van een degelijk concept.   Deze procedure loopt al enkele jaren en er is helemaal niet over één nacht ijs gegaan.  Schepen Johan Blieck heeft daar veel tijd, energie en verstand in gestoken en de administratie hielp meedenken.

 

Er werd een budget voorzien van 7 000 000 eur voor de realisatie van deze renovatie.  De renovatie houdt onder meer een pak energiebesparende maatregelen, een volledig nieuwe inrichting van kantoren en dienstverlening, een volledig andere aanpak van het onthaal (front- en backoffice) en een bijkomend gebouw op het plein in.  De politie behoudt een ruimte in het gebouw en de bib krijgt een volledig nieuwe aanblik.  De dienst Toerisme blijft in het Gemeentehuis behouden.  (Desalniettemin pleit Het plan - B voor een vast vakantieloket aan het strand of in het hart van het commerciële centrum.  Dit kan meegenomen worden in de renovatieplannen van de Zeedijk.)

 

Het concept komt tegemoet aan zowel de aandacht voor de werkomstandigheden van het personeel als de dienstverlening naar bewoner, tweedeverblijver en toerist.  De volgende zet is aan het nieuwe bestuur.  Zij hebben de keuze: volledig opnieuw beginnen en vijf jaar tijd verliezen ofwel deze procedure verderzetten en een snelle realisatie beogen.

 

 

Door de Gemeenteraad werd een “Preferred Bidder” aangesteld.  Dat betekent dat, nog steeds binnen de lopende procedure, er een voorkeursconcept werd gekozen uit verschillende deelnemers.  Met deze partij kan het ingediende ontwerp verder onderhandeld worden.

 

Op vandaag nam de Gemeente nog geen enkele verbintenis ten opzicht van deze combinatie architect / uitvoerder.  Vandaar dat ook Het plan - B hier geen conceptschetsen toont gezien dit tot de confidentialiteit behoort van de Gemeenteraad.  Dat heeft op zich niets met geheimdoenerij te maken, wel met procedures voor openbare aanbestedingen.