Het plan - B stelt duidelijk drie belangrijke principes voor die worden gehanteerd bij het herbekijken van het parkeerbeleid:

  • Rotatie in het parkeren is enkel van belang waar er handel is;

  • Creëren van bijkomende parkeerinfrastructuur zo dicht mogelijk bij het handelscentrum maakt bewonersparkeren in de omliggende wijken mogelijk;

  • Nieuwe inkomsten uit parkeren door het invoeren van een dagtarief van 5 eur in sommige straten gecombineerd met bewonersparkeren.

 

Het huidige contract met Vinci Park verloopt in het midden van volgende legislatuur.

 

Dat betekent dat het nieuwe bestuur op zoek kan gaan naar een nieuwe concessionaris en dus ruimschoots de tijd heeft om een beter parkeerbeleid uit te schrijven.

 

Het plan - B wil daarbij van een aantal belangrijke principes vertrekken.

 

  1. Rotatie in het parkeren is enkel van belang waar er handel is.

In de commerciële straten is het van groot belang dat bezoekers er plaats kunnen vinden.  Daarom is er betalend parkeren.  Zonder betalend parkeren blijven alle wagens doodleuk de hele dag staan en is er geen plaats voor wie naar de winkel gaat.  Dit principe is belangrijk voor elke handelaar.

Het plan - B staat open voor de invoering van Shop & Go plaatsen, op voorwaarde dat het systeem technisch werkt en budgettair weinig impact heeft.  

 

Betalend parkeren in straten waar geen handel is, en buiten drukke periodes zorgt voor lege, dode straten.  De uiterste helften van de  Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan zijn daar een goed voorbeeld van.  De achterliggende woonwijken worden als parking gebruikt terwijl deze straten leeg zijn. 

Betalend parkeren in straten waar geen auto’s staan, brengt niets op.  Behalve frustraties en een dood straatbeeld.

 

In deze zones stelt Het plan - B voor om, in afwachting van de realisatie van het ondergronds gecombineerd complex onder de Zeedijk, het nieuwe dagtarief van 5 eur / dag te hanteren.  Dit tarief kan op verschillende plaatsen en op verschillende momenten gehanteerd worden, al dan niet gecombineerd met gratis kortparkeren.

 

  1. Creëren van bijkomende parkeerinfrastructuur zo dicht mogelijk bij het handelscentrum maakt bewonersparkeren mogelijk

 

De roep naar bewonersparkeren in wijken dichtbij het commerciële centrum is groot.  De plannen voor de her-aanleg van de Dumontwijk voorzien heel wat minder openbare parkeerplaatsen om te voldoen aan het herwaarderingsplan.

Het Plan - B opteert duidelijk voor het verhogen van de parkeercapaciteit in het centrum van De Panne en wil die capaciteit zoeken onder de Zeedijk.  Zie de beleidsdoelstelling "strand en Zeedijk"

Door het verhogen van de parkeercapaciteit kunnen de omliggende wijken verkeersarmer worden gemaakt.  Dit is een belangrijke keuze die Het plan - B als principe wenst te hanteren tijdens de volledige legislatuur. 

De piste om onder het Koningsplein drie verdiepingen garages + parking te bouwen, lijkt ons een budgettaire strop en zal niet zorgen voor een ontlasting van de wijken dichtbij het centrum.  Het plan - B opteert duidelijk voor het verhogen van de capaciteit daar waar de bezoeker wil zijn: in het hart van het commerciële centrum, bij de restaurants en winkels en ónder het strand.  Dit is de enige garantie op een budgettaire aanvaardbare investering die ook effect heeft op het straatbeeld.

Randparkings, zoals die aan het station van Adinkerke, hebben in een kustgemeente geen enkele zin.  Deze parking heeft nooit gewerkt en zal ook nooit werken.  Daar is de parkeerproblematiek niet groot genoeg (lees: té weinig dagen waar er echts geen enkel plaatsje meer vrij is).

 

  1. Nieuwe inkomsten uit parkeren zonder dat de bewoner er last van heeft

Het invoeren van de blauwe zone nabij Plopsaland zorgde in 2017 voor 110 000 eur inkomsten.  En heeft ertoe geleid dat de bewoner terug plaats heeft voor eigen deur. 

Her en der in De Panne zijn zones waar perfect een dagtarief van vijf euro kan worden gehanteerd, in combinatie met bewonersparkeren.  Hierbij denken we aan Dynastielaan, Westhoeklaan, Korrelaan, …  Een aangepaste regeling voor handelaars / werknemers kan tevens in dergelijke straten.

Een “bierkaartberekening” geeft volgend resultaat voor enkel en alleen de Dynastielaan, geparkeerde auto’s geteld op een niet-topdag (24 augustus om 20hr ’s avonds):

  • 725 Auto’s X 5 eur X 60 dagen = 217 500 eur. 

Centen die kunnen dienen om bijkomende parkeercapaciteit en bewonersparkeren te helpen financieren.

 

Daarnaast dienen de regels voor het parkeren voor mensen met een fysieke beperking, anders te worden opgesteld.  Voor Het plan - B kunnen zij gratis parkeren, maar kan het niet zijn dat auto’s binnen het commerciële centrum dagenlang op gereserveerde plaatsen blijven staan.  De huidige regels zijn weinig solidair en zorgen voor veel klachten uit de doelgroep.

Het spreekt vanzelf dat er een “hoffelijkheidsclausule voor parkeerwachters” zal worden ingebouwd in de nieuwe concessie voor het parkeerbeleid in De Panne. 

 

Het plan - B stelt duidelijk drie belangrijke principes voor die worden gehanteerd bij het herbekijken van het parkeerbeleid:

  • Rotatie in het parkeren is enkel van belang waar er handel is;
  • Creëren van bijkomende parkeerinfrastructuur zo dicht mogelijk bij het handelscentrum maakt bewonersparkeren in de omliggende wijken mogelijk;
  • Nieuwe inkomsten uit parkeren door het invoeren van een dagtarief van 5 eur in sommige straten gecombineerd met bewonersparkeren.