Erfgoed, dat is méér dan de Dumontwijk en stenen.  Ook aan de andere kant van de Zeelaan zijn pareltjes te vinden.  De aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente kan overwogen worden als daar subsidies voor de betrokken eigenaars aan vast hangen.

Het oprichten van een Commissie Onroerend Erfgoed dient de Gemeente te adviseren bij het beoordelen van projecten met invloed op Onroerend Erfgoed. 

De Chalutier dient ingericht als toegangspoort tot de Dumontwijk, het Gemeentehuis mag niét afgebroken worden en Erfgoed moet maximaal in de kijker gezet te worden.  

Tenslotte moeten we de kennis over ons Erfgoed, nog aanwezig bij een aantal mensen, archiveren én publiceren.

 

De Dumontwijk is een pareltje.  Bij elke geleide wandeling en elke activiteit in de buurt trekken deelnemers grote ogen open.  Deze troef in onze handen moeten we niet alleen koesteren, maar ook maximaal inzetten. 

Voor De Panne moet Erfgoed een belangrijker plaats krijgen als toeristisch product.  Van heinde en verre komt men naar ons Erfgoed kijken, en daar staan we té weinig bij stil.

Het renovatiedossier voor de straten van de Dumontwijk en omliggende, dient gefaseerd uitgevoerd te worden.  Waar nodig dienen de plannen gefinetuned worden,  conceptmatig steunt Het plan - B het huidige voorstel.  (lees hierover onze beleidsdoelstelling “Renovatie Dumontwijk: plannen nazien … en uitvoeren”.

Villa Le Chalutier dient verder te worden gerenoveerd.  Echter, de kunstenaarswoning dient maximaal te worden benut eens ze gerestaureerd is.  Het plan - B stelt voor er een multimediale tentoonstellingsruimte van te maken.  Met als enige thema: Dumont en de Dumontwijk.  De man had een kleurrijk leven en realiseerde veel meer dan de Dumontwijk in De Panne.  Een “personeel-arm” concept moet ontwikkeld worden waarbij het verhaal van Dumont in beeld wordt weergegeven.

Over ons Erfgoed bestaan geen hoogwaardige publicaties, ondanks er enkele specialisten ter zake in onze gemeente zijn.  Deze kennis dient professioneel gebundeld en gearchiveerd worden, inclusief de verhalen van destijds.  Hiervan dient een luxueus fotoboek gemaakt te worden.  Een aantal van die kennisvaten hebben reeds te kennen gegeven daaraan te willen meewerken.  Van dezelfde beweging dient gebruik gemaakt worden om ook de kennis van ons rijke visserij-verleden, van Cabour en De Panne en Adinkerke tijdens de beide Wereldoorlogen te conserveren en te archiveren terwijl ook over dit belangrijke thema nog een handvol mensen met die kennis in leven zijn.  Ook kennis is Erfgoed.

 

De bescherming van de Dumontwijk als dorps-en stadsgezicht nadert zijn einddatum en de Gemeente zal moeten werk maken van de opvolging, willen particuliere eigenaars in de toekomst nog kunnen gebruik maken van de onderhoudspremie.

 

Buiten de Dumontwijk is er een inventarisering gebeurd van het Erfgoed in de Houtsaegerwijk (Oostzijde van De Panne).  Ook voor deze pareltjes, vaak Art-Deco en van de hand van lokale architecten zoals Louis Legein,  zal een beheersplan moeten opgemaakt worden. 

De druk van de immobiliënsector op deze wijk is immers niet mals en zal niet minderen de volgende jaren.  Voor een aantal panden zal een sloopverbod moeten gelden, voor een aantal percelen een samenvoeg-verbod.  Dit regelen dient opgenomen te worden in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de wijk.  Eigenaars zullen over de streep moeten worden getrokken, want elke vorm van bescherming zonder daaraan gekoppelde vorm van subsidie is moeilijk verdedigbaar.  Panden die op de  Inventaris Bouwkundig Erfgoed staan en waarvoor sloop- of verbouwingsplannen worden ingediend, moeten beoordeeld worden door een op te richten Commissie Onroerend Erfgoed.  Deze dient het College van Burgemeester en Schepenen “op afroep” te adviseren.

 

Voor Het plan - B kan er geen sprake van zijn dat het huidige Gemeentehuis wordt afgebroken.  Het gebouw is beeldbepalend, en het zou niet van een goed bestuur getuigen om enerzijds sloopverboden op te leggen op gebouwen met Erfgoedwaarde en anderzijds zelf als Gemeente de sloop van dergelijk gebouw uit te voeren.  Zie onze beleidsdoelstelling “behoud Gemeentehuis en een slimme renovatie” (https://www.hetplan-b.be/nl/nieuws-dossiers/beleidsdoelstelling-behoud-gemeentehuis-en-een-slimme-renovatie).