De renovatie van de Dumontwijk is dringend vanwege de toestand van de rioleringen.  Het huidige plan is goed maar dient bijgestuurd te worden betreffende de parkeerproblematiek voor bewoners.  Na deze screening dienen de plannen zo spoedig mogelijk uitgevoerd te worden.

Om bewonersparkeren mogelijk te maken dient het parkeerbeleid te worden aangepast, zoals voorgesteld in andere beleidsdoelstellingen van Het plan - B.

 

De renovatie van de Dumontwijk is een dringend project.  De rioleringen zijn door en door versleten en dienen dringend vernieuwd te worden.  Vele kelders stonden de voorbije jaren, na zware regenval, onder water.  De rioleringen zijn de oudste van De Panne en heel veel “water” van omliggende wijken passeert in deze laagstgelegen straten van onze gemeente.  Dit project wordt grotendeels gefinancierd met de middelen die De Panne bijeen spaarde bij de IWVA.

 

Het herwaarderingsplan, goedgekeurd in 2010 voorziet dat de wijk verkeersarm dient te worden.   De dienst Erfgoed stelde aanzienlijke voorwaarden aan deze renovatie, Schepen Johan Blieck heeft daar veel energie in gestoken.

Het uitgewerkte concept, dat volledig klaar ligt ter uitvoering, vindt Het plan - B goed.  Een gefaseerde uitvoering dient gebudgetteerd te worden over de volledige volgende legislatuur.

 

Het project dient wel nog volledig gescreend te worden zodat de parkeerproblematiek voor de bewoners wordt opgelost.  Het principe van parkeren voor eigen oprit en deur dient te worden behouden.  Zones voor bewoners die geen eigen oprit hebben, bijvoorbeeld in de kleine straatjes, dienen maximaal worden ingepland.

 

Voor de renovatie van de Dumontwijk volgens het huidige concept is het belangrijk dat het ondergronds gecombineerd complex van openbare parkeerplaatsen, standplaatsen en garageboxen wordt gerealiseerd (lees beleidsdoelstelling) en dat het algemene gemeentelijke parkeerbeleid wordt aangepast (lees beleidsdoelstelling).  Hierdoor wordt de parkeercapaciteit verhoogd en worden onbenutte plaatsen in betalende straten maximaal benut.

 

De Dumontwijk is een pareltje.  Mensen komen van heinde en verre om de wijk te bezoeken.  Door de volledige renovatie van het straatbeeld kan deze troef in de toekomst veel beter uitgespeeld worden.  De villa Chalutier dient de “ontvangstbalie” te worden van de Dumontwijk.  (lees beleidsdoelstelling)

 

De renovatie van de Dumontwijk is één van de projecten waarvoor de Gemeente niet in geslaagd is om voldoende draagkracht te bekomen bij de bewoners van onze Gemeente - niet in het minst doordat er niet afdoend werd geantwoord op kritische vragen. 

Dit wordt één van de belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe bestuur (lees beleidsdoelstelling).