Als Gemeente heb je niet veel middelen om jonge gezinnen bij ons te houden of aan te trekken.  Fiscale stimuli kunnen onderzocht worden, maar bij voorkeur kiezen jonge gezinnen omwille van de levenskwaliteit, het aanbod van verenigingen en de dienstverlening om hier te wonen.  Een substantiële renovatiepremie gekoppeld aan energiebesparende investeringen zorgt ervoor dat jonge gezinnen terug in de kern van onze gemeente komen wonen.

 

 

Alle gemeenten in de Westhoek hebben last van de “braindrain”: jonge mensen die verder studeren na het secundaire onderwijs blijven vaak plakken in hun studentenstad of gaan na hun studies dichterbij het werk wonen.

 

De demografie van onze Gemeente is, net zoals bij de meeste kustgemeenten, niet in het voordeel van jonge gezinnen.

 

Op zich heeft een Gemeente niet veel middelen om dit te counteren of om de beweging om te draaien. De Gemeente kan moeilijk zélf kinderen bijmaken.  Toch meent Het plan - B dat alles op alles gezet moet worden om jonge gezinnen bij ons te houden.  En kan de Gemeente een aantal flankerende maatregelen nemen om dit na te streven.

 

 

Deze maatregelen kunnen fiscaal zijn.  Echter, de ervaring uit andere gemeenten leert dat dit weinig effect heeft.  Jonge gezinnen kunnen bijvoorbeeld, na aankoop van hun eerste woning, vrijgesteld worden gemeentelijke opcentiemen voor een bepaalde periode.  Of er kunnen bij nieuwe wooninitiatieven bepaalde percelen of entiteiten worden voorbehouden voor jonge, lokale gezinnen.  Het plan - B wenst deze piste verder te onderzoeken maar vreest dat dit niet het verhoopte effect zal hebben.

 

We kunnen in onze Gemeente maar weinig nieuwe woningen bouwen. Daar hebben we de plaats niet voor.  Waar we wel voor kunnen zorgen is dat jonge gezinnen terug in de kern komen wonen en niet afgeschrikt worden door parkeerproblematiek of toeristische druk.  In een toeristische gemeente wonen moet een voordeel zijn, geen nadeel.

 

Het plan - B is voorstander van een substantiële renovatiepremie voor jonge gezinnen die hun eerste woning aankopen en er effectief gaan wonen.  Deze renovatiepremie wordt gekoppeld aan investeringen in energiebesparende maatregelen en dient terugbetaald te worden bij verhuis uit de gemeente binnen de vijf jaar.

 

Ervoor zorgen dat jonge mensen BEWUST kiezen om in onze Gemeente te blijven wonen is volgens Het plan - B een belangrijker opdracht, zij het dat dit werk is op lange termijn en een rode draad moet vormen doorheen het te voeren beleid.

Het verenigingsleven is lijm.  Wie van jongs af aan engagement opneemt in een lokale vereniging blijft makkelijker plakken en zal sneller bij ons een gezin starten en een huis kopen.  Een heel actieve ondersteuning van het verenigingsleven is dus primordiaal. 

 

Bovenal moeten jonge gezinnen zich bewust zijn van de levenskwaliteit die je hebt in De Panne & Adinkerke.  We hebben alle faciliteiten van een grootstad, maar dan in kleiner formaat.  Een kind opvoeden in onze Gemeente, met strand, duin en bos aan onze achterdeur is benijdenswaardig en een enorme troef die we moeten uitspelen om onze gezinnen hier te houden.

 

De komende jaren zal de Gemeente aanzienlijk moeten investeren in kinderopvang, in alle vormen.  Al te vaak zijn er op vandaag wachtlijsten voor kinderopvang.  Dat kan zowel de (private) crèche, voor-en naschoolse opvang als kinderopvang in vakanties en weekend betreffen. 

Het uitbreiden van het aanbod, zowel fysisch (plaats) als dienstverlenend (uitbating door gemeente, school, dagmoeders, zelfstandigen, …) wordt een uitdaging die de Gemeente moet aangaan. 

Het verder uitbouwen van performante kinderopvang is superbelangrijk voor een gezin met kinderen, daar moet de Gemeente een voortrekkersrol in spelen en dat als troef beschouwen om jonge gezinnen bij ons te houden.