In onze Gemeente trekken twee groepen politici gezamenlijk naar de kiezer.  CD&Vplus en DAS bundelen de krachten en vormen "Lijst van de Burgemeester".  De redenen daarvoor zijn gekend: de ene wil zeker aan de macht blijven (DAS) en de andere (CD&Vplus) is bang om uit de boot te vallen.

Kartels worden meestal opgericht om de slagkracht te verhogen.  Wikipedia stelt: “Als het kartel bij voldoende kiezers geloofwaardig overkomt als een vernieuwd geheel, kan het soms winst opleveren die meer is dan de som van de delen”.  (lees) Als, hé ...

 

Bij vele mensen laat de vorming van het kartel een wrang gevoel na.

 

Smalend wordt de “Lijst vàn de Burgemeester” wel eens de “Lijst vòòr de Burgemeester” genoemd.  En terecht, vooral Burgemeester Vanheste heeft baat bij het kartel en kan de harde CD&Vplus-werkers goed gebruiken.

 

 

Bram Degrieck, initiatiefnemer en lijsttrekker voor Het plan - B, maakte tot 2016 deel uit van de CD&Vplus.  Hij heeft steeds aangehouden niet aan dat kartel te zullen deelnemen: “het is een louter rekenkundige gok om aan de macht te blijven.  Beide groepen verliezen hun identiteit, de kiezer wordt bedot.  Stem je voor een sos, dan stem je eigenlijk een tsjeef, en omgekeerd.  Ik kon daar niet mee leven en ben consequent geweest."

 

 

 

Het kartel Lijst Burgemeester is één groep.  Ze kunnen in feite niet meer van elkaar scheiden.  Het blijft tot 2024 “Lijst Burgemeester”.  In feite bestaan de gemeenteraadsfracties CD&Vplus en de fractie DAS niet meer.  Wie u vertelt dat ze daags na de verkiezingen opnieuw twee aparte fracties kunnen en zullen vormen, maakt u grote blaasjes wijs!