Bram Degrieck: "Ik heb deze avond een oproep gedaan bij Dhr Eric Vanhee, voorzitter van de Gemeenteraad, tot spoedeisende samenkomst van de Gemeenteraad komende woensdagavond om 20hr.  

De motivatie voor de samenroeping is het "administratieve vacuüm" waarin het Gemeentebestuur zich op vandaag mogelijks bevindt.  In het kader van de schorsing door de Gouverneur van de gemeenteraadsbeslissing inzake de aanstelling van de Algemeen Directeur, dient de Gemeenteraad dringend een beslissing te nemen inzake de intrekking van deze beslissing, ofwel in de tijdelijke waarneming van de functie tot op de eerste Gemeenteraad na de installatievergadering van de nieuwe legislatuur, voorzien.  De Gemeenteraad dient zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen, in het belang van de administratieve continuïteit.  Het personeel van de Gemeente weet op vandaag evenmin hoe de vork aan de steel zit.  Ik krijg daar bijzonder veel misnoegde reacties op.  Ik wens bij deze nogmaals te benadrukken niemand van het administratief met de vinger te wijzen.

Het Schepencollege van komende maandag werd alvast afgelast en uitgesteld tot woensdag.  Het Schepencollege kan blijkbaar momenteel niet rechtsgeldig samenkomen.  De reden waarom werd noch aan het personeel van de Gemeente medegedeeld, noch aan mezelf.

Ik betreur dat ik, als Schepen, niet op de hoogte word gehouden van de stand van zaken in het dossier.  Er doen zich veel cowboy- en indianenverhalen de ronde.  De Burgemeester en de voorzitter van de Gemeenteraad hebben de plicht om het hoogste orgaan van een Gemeente op de hoogte te stellen.  Ik hoop dat men alsnog de juiste informatie verstrekt."

 

Bram Degrieck kan niet alléén de Gemeenteraad samenroepen.  Het voorstel tot spoedeisende samenroeping van de Gemeenteraad dient ondertekend te worden door minstens zes andere Gemeenteraadsleden.  "Als een aantal mensen hun verantwoordelijkheid de voorbije weken hadden opgenomen, dan was deze zaak al lang geleden uitgeklaard.  Een vorige vraag om de Gemeenteraad samen te roepen werd immers onterecht afgewezen.  Maar men wil uiteraard dit dossier over de verkiezingen tillen om geen gezichtsverlies te lijden.  Ik hoop dat voldoende gemeenteraadsleden deze oproep tot samenkomst zullen steunen."

Indien besloten wordt dat de samenroeping niet spoedeisend is, dan dient de Gemeenteraad samen te komen op woensdag 17 oktober.

 

---