Verslag gemeenteraad 04/11/2019

Kort verslag van de openbare zitting

1. Omvormen herwaarderingsplan Dumontwijk naar beheersplan. Uitbreiden van de opdracht. Onroerend Erfgoed vraagt bijkomende herinventarisatie van de bestaande panden, inclusief de voortuinen. Dit beheersplan zal éénmaal goedgekeurd 20 jaar van kracht zijn (nu 10 jaar).

2. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren in de Duinenstraat, gedeelte tussen Adinkerkelaan en Pastoor Dequidtstraat, van éénrichtingsverkeer in de richting van de Adinkerkelaan naar de Pastoor Dequidtstraat, behalve voor fietsers.

3. Inschrijven op raamcontract 'Leveren en plaatsen PV- installatie' op diverse gebouwen waarbij gemeente Koksijde optreedt als aankoopcentrale.

4. Levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud- en beheerssoftwarepakket en. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.

Aanleiding: problematiek wanneer de toerist- verblijver zich op het moment van vertrek uit De Panne van zijn afval wil ontdoen. Op dat moment is er meestal geen ophaling voorzien en de toerist- verblijver vindt geen andere mogelijkheid om zich van zijn afval te ontdoen en de intentie om de inzameling van huishoudelijk afval via ondergrondse systemen gevoelig uit te breiden. De restfractie zal gewogen worden, het systeem bestaat nog nergens. Ondergrondse containers in De Panne en Adinkerke, 7 afvalstraatjes waar men ook terecht kan met PMD, glas en papier en karton en 20 a 25 containers voor restafval. Toerist kan zich kaart aanschaffen bij winkeliers en verhuurkantoren. Vuilniszakken en Diftar container blijft behouden.

5. Voorstelling van de toekomstvisie kinderopvang met diverse maatregelen om de kinderopvang te verbeteren en verder uit te bouwen. Het belang van de infrastructuur buitenschoolse kinderopvang van Ravotter, jeugdhuis en De Jutter werd nog eens benadrukt.