Verslag gemeenteraad 07/10/2019

Vooraf vastgelegde dagorde

De vooraf vastgelegde agenda van deze gemeenteraad kunt u hier terugvinden


Kort verslag openbare zitting

- Eedaflegging Tine Wouters als gemeenteraadslid wegens afwezigheid om medische redenen van Pascal Demuysere.

- Toelichting door studiebureau Plantec inzake het definitief ontwerp van de herinrichting van de N35 + aanleg drukriolering in de Oosthoekstraat, Noordhoekstraat en Klokhofstraat.  De start van de werken is voorzien voor september volgend jaar. Duur van de werken ongeveer 2 jaar maar we krijgen een fietsvriendelijker en veiliger traject De Panne - Veurne.   

- Principiële beslissing tot uitstap Hulpverleningszone Westhoek en oprichting nieuwe zone samen met Koksijde en Nieuwpoort en de intentie van Middelkerke om ook Zone 1 te verlaten en bereid is een samenwerking aan te gaan met de nieuw op te richten zone. De Burgemeester benadrukt dat de brandweervrijwilliger opnieuw de nodige waardering dient te krijgen.

- Afsluiten van een huurovereenkomst voor het pand gelegen Veurnestraat 24 (Artypo) die gedeeltelijk ter beschikking zal staan van de petanqueverenigingen en ook als nieuwe en beter gelegen huisvesting voor de voedselbedeling.

- Aankoop van de projectgrond ‘Cordial’ Zeelaan 167 en aanliggend pand in de Zeelaan, nr. 165.

- Aankoop van de woning gelegen Veurnestraat 257 voor eventuele bouw van mogelijks sociale woongelegenheden op een later tijdstip


Volledig verslag van de gemeenteraad

Het volledige verslag van de gemeenteraad kunt u eerstdaags via deze link raadplegen