Verslag gemeenteraad 09/03/2020

Kort verslag van de openbare zitting

1. Strategisch communicatiebeleidsplan 2020-2025. Lastenboek om tot nieuw logo en huisstijl te komen met 4 strategische doelstellingen:

- slagkrachtige dienst communicatie

- op moderne en transparante wijze communiceren

- unieke identiteit van De Panne uitstralen.

- Participatie in het beleid faciliteren.

2. Strategisch veiligheids- en preventieplan: jaarlijkse toelage van de overheid waarvan men moet aantonen hoe men die gaat aanwenden: gas ambtenaren, subsidies fietssloten en graveren fietsen, premie inbraakpreventie woningen.

3. BNIP Driedaagse ter goedkeuring voorgelegd (Bijzonder Nood en Interventieplan) Document met alle gegevens van de hulpdiensten, politie en andere tussenkomende partijen en de te volgen procedures bij incidenten.

4. Dumontwijk, goedkeuring uitvoeringsplan (foto). Moet nu goedgekeurd worden om de eerste fase begin volgend jaar te kunnen beginnen (Bortierlaan, Dumontlaan en Halmenstraat is de eerste fase). De parkeerplaatsen op openbaar domein in de Dumontwijk zijn ter beschikking binnen blauwe zone en test met bewonerskaarten. Bewoners kunnen dus op de vrije plaatsen staan met een bewonerskaart (of op hun eigen oprit) en anderen kunnen met blauwe schijf parkeren op de vrijblijvende plaatsen. Er volgt een denkoefening om de parkeerkaart verder te integreren in een ruim parkeerbeleid over een grotere zone dan alleen de Dumontwijk.

5. Uitbouw van een (vol)automatisch e-loket voor de akten en attesten van de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand en voor de uittreksels uit het strafregister.

6. Opdracht tot het reinigen van de sanitaire blokken aan het strand en de kerk gedurende de zomerperiode 2020 van gemeente De Panne. De gemeente wil inzetten op proper openbaar sanitair voor zowel inwoners als toerist.

7. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Invoeren van een parkeerverbod in de Bortierlaan, gedeelte tussen de Duinkerkelaan en de Leopold I Esplanade.

8. Naam ‘Jane de Launoyplein’ zal toegekend worden aan het plein op de hoek van de Nieuwpoortlaan, de Leopold II-laan en de Meeuwenlaan. De verpleegster Jeanne Delaunoy, die door haar Engelse collega’s Jane de Launoy genoemd werd, refereert immers naar een belangrijk aspect van onze geschiedenis, Het hospitaal l’ Ocean tijdens WO I. .

Varia:

Juke box museum: ondertussen is er overleg geweest. Volgende stap is nu oprichten van een project werkgroep.