Verslag gemeenteraad 09/09/2019

Vooraf vastgelegde dagorde

De vooraf vastgelegde agenda van deze gemeenteraad kunt u hier terugvinden


Kort verslag openbare zitting

- De wegeniswerken Ollevierlaan zijn op heden gestart. Tot aan de herfstvakantie worden alle voetpaden opengebroken en alle leidingen geplaatst. Er komt een bijkomende regenwater infiltratie riool zodat men een gescheiden rioleringsstelsel heeft. Na het herfstverlof tot aan de kerstvakantie gaat men de riolering vervangen. Start bovenbouw is voorzien begin januari 2020. De oprit voor het garagecomplex t.h.v. de Ollevierlaan 28 zal niet toegankelijk zijn tijdens de werken. De garages zullen echter wel toegankelijk zijn via de oprit van de oude Rijkswachtkazerne in de Brouwersstraat 47-49. Gebouw Ollevierlaan 28 wordt afgebroken, er komen een 7 tal extra parkeerplaatsen in de plaats.

- Effectieve oprichting van de adviesraad voor personen met een beperking. Aanstelling van de leden van de algemene vergadering van de gemeentelijke adviesraad.

- Viertoren: subsidieaanvraag voor de oprichting van de intergemeentelijke culturele projectvereniging Viertoren met de steden en gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne voor de periode van 30 september 2019 tot en met 30 september 2025.

- Brouwersstraat: Invoeren van verbod op stilstaan en parkeren in de Brouwersstraat, gedeelte aan de zijde van de pare huisnummers tussen huisnummer 20 en de Kasteelstraat, en gedeelte aan de zijde van de onpare huisnummers tussen huisnummer 9 en de Zeelaan.

- Er werden enkele parkeerplaatsen bijgemaakt voor personen met een beperking.

- Raadslid Pascal Demuysere neemt om medische reden voorlopig afscheid van de gemeentepolitiek. Alle beterschap gewenst voor Pascal!

 


Volledig verslag van de gemeenteraad

Het volledige verslag van de gemeenteraad kunt u eerstdaags via deze link raadplegen