Verslag gemeenteraad 11/02/2019

 

Vooraf opgestelde dagorde

de vooraf vastgelegde agenda van deze gemeenteraad kan u hier terugvinden


Kort verslag openbare zitting

1. Buzzy Pazz:  Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren is een financiële tussenkomst voorzien van 75 % in de prijs van een jaarabonnement, Buzzy Pazz voor de jonge inwoners van De Panne tussen de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. Hierdoor zal een jaarabonnement, waarmee zij zich overal met de bussen en met de trams van De Lijn kunnen verplaatsen, voor hen slechts 53 euro kosten.

2. Sportraad: Diverse sportverenigingen voldoen niet meer aan de erkenningsvoorwaarden waardoor de erkenning door de gemeenteraad ingetrokken kan worden. Een zestal sportverenigingen werden aangetekend aangeschreven. Diverse verenigingen hebben niet meer gereageerd, enerzijds omdat ze geen werking meer hebben, anderzijds omdat ze besloten hebben om zichzelf te ontbinden.

3. Uitbating strandcabines voor de periode 2019-2020. De huidige meerderheid onderzoekt een aantal pistes rond strandcabines en witte cabines. Het nieuwe bestuur wil voldoende tijd nemen om hierover na te denken. Vandaar de concessie van 2 jaar. Er is weinig verandering tegenover de tekst van vroeger.  Betaling van de concessie dient te gebeuren tegen 1 augustus (vroeger 1 juli). Op die manier geeft men de uitbaters de tijd om de te betalen centen voor een deel te verdienen alvorens men moet betalen.

Varia:

Raadslid Pol George vraagt naar de bedoeling van de demonstratie met kuismachine op heden. Schepen Janssens antwoordt dat dit de vijfde of zesde test is met een kuismachine met op heden goede resultaten met een machine die alles kan reinigen, ook vuil in de stenen zelf. Bedoeling is wel om morgen na te zien wat het resultaat is alvorens een definitieve beslissing te nemen. Er was een budget van €150000 voorzien voor de aankoop van deze machine en deze zal daar net niet in passen. Hij deelt ook mee dat de opdracht werd gegeven de nadars weg te nemen.