Verslag gemeenteraad 11/02/2020

Kort verslag van de openbare zitting

- De eedaflegging van de nieuwe Algemeen Directeur werd uitgesteld en zal op een aparte gemeenteraad worden voorgesteld waar ook het personeel zal worden op uitgenodigd om zo uitgebreid kennis te kunnen maken.

- De avondmarkten op dinsdagavond in de zomervakantie worden afwisselend op de Esplanade en op het Canadezenplein georganiseerd.

- Het huurcontract met de sporthal KTA in de St. Elisabethlaan werd aangepast. Er komt 1 extra trainingsavond voor de juduclub bij.

- Contract met Parapanne vzw. Dit is een wielerwedstrijd voor personen met beperking op UCI niveau. Vindt plaats op donderdag en vrijdag van het Hemelvaart week-end. Er werd een contract afgesloten voor 2 jaar. Het parcours gaat via de Kasteelstraat, niet door Zeelaan om verkeershinder te beperken.

- Dumontwijk: "Uitbreiding opdracht Studiebureau Jonckheere om ook de andere straten te ontwerpen". Nu had dit studiebureau enkel opdracht voor de eerste fase (Dumontlaan, Bortierlaan, Halmenstraat en stukje Visserslaan en Hoge Duinenlaan). Door de uitbreiding van de opdracht kunnen nu ook de andere straten mee in het ontwerp.

* Hulpverleningszone Westhoek: Initieel werd de verdeelsleutel niet goedgekeurd door Koksijde en De Panne stemde een procentuele beperking op de stijging van de toelage. Om de werking van de zone niet te hypothekeren gaan De Panne en Koksijde nu wel akkoord met de initiƫle sleutel mits de andere gemeenten behulpzaam zijn bij de totstandkoming van de afgesplitste zone Westkust.