Verslag gemeenteraad 13/01/2020

Kort verslag openbare zitting

1. Uitreiking medailles eremandatarissen aan gewezen gemeenteraadsleden en OCMW raadsleden.

Roland Florizoone, 36 jaar gemeenteraadslid waarvan 24 jaar als schepen (o.a. Toerisme en Openbare werken)

Marleen Rabaey, 12 jaar OCMW raadslid,

Nadia Gerry, 13 jaar gemeenteraad

Manu Rossey, 13 jaar gemeenteraad

Frans Duyck, 18 jaar gemeenteraad

Simonne Blanckaert, 17 jaar en 11 maanden OCMW raadslid.

2. Pascal Demuysere neemt vanaf 1 januari 2020 zijn mandaat als raadslid terug op na een onderbreking wegens ziekte.

3. Voorstelling van de verkaveling Emmaweg. Uitleg gegeven door de bouwpromotor. (Zie foto's hieronder)

4. Gebouw Cordial. Start bouwwerken dient binnen de 4 jaar te gebeuren maar bedoeling is om volgend jaar te starten met 60% subsidie voor de erfgoedkenmerken buitenzijde gebouw.

5. Invoeren van een woonerf in een gedeelte van de zone begrensd door de Nieuwpoortlaan, Koninginnelaan, Leopold II Laan, Frans Beerlantlaan, Kinonlaan, Astridlaan en Koninginnelaan. Let op, de verbinding van de Prins Albertlaan naar de Koninklijke Baan via de Astridlaan en deel Koninginnelaan zit daar niet in.

6. Invoeren in de Dokter A. Depagelaan, gedeelte tussen de Nieuwpoortlaan en de Koninginnelaan, van éénrichtingsverkeer, behalve voor fietsers.

7. Aanpassing van het Politiereglement, gedeelte honden op het strand. Er werd een heuse verbetering doorgevoerd en de zones en de periodes werden aangepast.

8. Invoeren van éénrichtingsverkeer in de Clos Normandstraat, behalve voor fietsers.

9. Contract Driedaagse Brugge-De Panne 2020-2025. Er is een contract afgesloten voor maar liefst 6 jaar met als belangrijkste voorwaarde dat beide wedstrijden de World Tour status blijven behouden en er live verslaggeving is op VRT.

Hiernaast werd ook een overeenkomst gesloten om het Provinciaal Kampioenschap Nieuwelingen Voor de volgende 5 jaar, afwisselend in Adinkerke en De Panne.

10. Er werd een overeenkomst goedgekeurd met de vereniging Vissers Folklore Project Panneboot P1 voor de huur van het lokaal en enkele kleine kluswerken in het kader van de instandhouding van deze vereniging en zijn infrastructuur en patrimonium.

11. Adviesraad Lokale Economie. De voorzitter, ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur werden verkozen. Dhr. Philippe Versyp en Dhr. Franky Baert zijn respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter.