Verslag gemeenteraad 27/06/2019

Vooraf vastgelegde dagorde

De vooraf vastgelegde agenda van deze gemeenteraad kunt u hier terugvinden


Kort verslag openbare zitting

1. Het huishoudelijk reglement werd aangepast. Nieuw is dat vanaf januari 2020 door de burger een vraag kan gesteld worden aan de raadsleden. Dit moet wel 2 weken op voorhand schriftelijk gebeuren en is beperkt tot 2x per persoon per jaar. Meer info hierover volgt.

2. Er werd beslist om het pand “Cordial” en het aanpalende pand “huis Lenaerts” aan te kopen (hoek Zeelaan/Duinkerkelaan). Hier zal oa. een toeristische balie in worden ondergebracht. 

3. Er werd een bezwaarschrift ingediend bij de Franse overheden betreffende het windmolenpark in zee ter hoogte van de Frans-Belgische grens. Het windmolenpark zou op amper 10 km in zee gebouwd worden. 

4. De bouw van een uitkijktoren op het strand van De Panne & een Vista in de Houtsaegerduinen in het kader van het programma Horizon 2025 wordt hervastgesteld. 

5. Naast het vragen-halfuurje wenst dit nieuwe bestuur de nadruk te leggen op inspraak.  In het kader daarvan werd beslist een Gemeentelijke adviesraad voor andersvaliden en een adviesraad voor lokale economie op te richten.

6. Er werd ingeschreven in het begeleidingsproject voor de haalbaarheidsstudie van de herbestemming St. Pieterskerk.

7. Op vraag van raadslid Hauspie zal gekeken worden of er mogelijkheid is tot verlichten van het park. 

8. Op vraag van raadslid Vandevelde zal in de verkeerscel gekeken worden als er een zebrapad kan komen thv kruispunt Tegethoflaan/Brouwersstraat. 


Volledig verslag van de gemeenteraad

Het volledige verslag van de gemeenteraad kunt u eerstdaags via deze link raadplegen