Verslag gemeenteraad 28/02/2019

Vooraf opgestelde dagorde

De vooraf vastgelegde agenda van deze gemeenteraad kan u hier terugvinden


Kort verslag openbare zitting

1.       De verlichtingspalen in de Ollevierlaan worden vervangen door nieuwe met LED verlichting.  De werken starten in september na de werken in de Marktlaan en Meeuwenlaan zodat het centrum bereikbaar blijft. De palen zijn bijna identiek aan die van Marktlaan en Meeuwenlaan. Alle inwoners van de betrokken straten worden op tijd ingelicht.

2.       In het dossier van de ondergrondse afvalcontainers werd de opdracht niet gegund wegens overschrijding van de opgemaakte raming en het niet kunnen voorleggen door de laatste bieder van een attest van certificatie bij de offerte.  Er zal opnieuw in aanbesteding gegaan worden, het standpunt inzake ondergrondse afvalcontainers blijft ongewijzigd, alleen zal er enige vertraging zijn in het dossier.

3.       Aankoop grond in Adinkerke achter de woningen Stationsstraat 19-21-23 aan Oostzijde achter de OCMW flats als uitbreiding van de bestaande tuin zodat woningen in de omgeving met weinig tuin toch van een groenzone kunnen genieten.  Bedoeling is dat dit deel gaat uitmaken van de groene corridor vanaf de spoorweg tot aan de Noordhoekstraat.  Op die manier bestaat ook de mogelijkheid om de bewoners aan die kant van de Stationstraat achteraan de mogelijkheid te bieden een garage te zetten.  Zo willen we meer groen behouden in een al druk bebouwd Adinkerke.

4.       Het verkeersreglement werd aangepast in de Lindenlaan. De parkeerplaats voor de hulpdiensten wordt verlegd naar het plein voor het gemeentehuis, kant doktersweg. Op vraag van raadslid Geoffrey Vandevelde of de banken terug zouden worden geplaatst werd geantwoord dat deze terug worden geplaatst maar dat deze momenteel in onderhoud zijn.

Varia:

o Voor het Oosthoekschooltje was er reeds overleg met de scholengemeenschap.  Er volgt verder overleg met de directie.  Belangrijk is met iedereen in overleg te gaan, in het belang van iedereen.

o Planning zeilwagenclub: schepen Janssens antwoordde op de vraag gesteld in de vorige gemeenteraad van raadslid Blieck waarin laatstgenoemde vroeg of de afgesproken deadline van juni zou gehaald worden. Schepen Janssens geeft mee dat de aannemer bevestigt dat de afgesproken einddatum zal gehaald worden, maar deze was niet eind juni maar wel eind september.