Verslagen en livestreams van de gemeenteraden

Hieronder kunt u de verslagen vanuit de meerderheidspartijen over de gemeenteraden van de huidige legislatuur raadplegen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid live de gemeenteraad mee te volgen, zijnde in de raadzaal wanneer deze doorgaat, of thuis via de livestreamlink die sinds de gemeenteraad van 22/10/2020 gebruikt wordt.

 

 

Dankzij deze 2 zaken (de verslagen en de mogelijkheid om deze live mee te volgen) zetten we een grote stap in de richting van het meerjarenplan 2020-2025. Meerbepaald rond het punt omtrent communicatie van het bestuur naar en met de inwoners van onze gemeente.

De verslagen worden zo veel mogelijk aansluitend op de vooraf opgestelde dagorde opgesteld. Contacteer ons gerust bij vragen en/of opmerkingen.