Wie zijn wij?

Gedurende de afgelopen verkiezingscampagne lag de focus van Het Plan - B op het toelichten van onze programmapunten en beleidsdoelstellingen. Maar nu is het tijd dat u ook weet wie er allemaal voor en achter de schermen binnen onze partij actief is.


Onze mandatarissen

Bram Degrieck

Burgemeester, Burgerlijke Stand, Brandweer, Politie, Kieszaken, Bevolking, Militie, Volksgezondheid, Rechtszaken, Erediensten, Veiligheid, Administratie, Mobiliteit & Verkeer, Armoedebestrijding, Omgeving & Ruimtelijk Beleid

Nicolas Luyssen

Schepen van Financiën, Subsidiologie, Woonbeleid, Erfgoed, Bibliotheek & Spelotheek, Preventie & GAS, IT & Digitalisering

Dina Nevens

Gemeenteraadslid

Lid van de politieraad

Geoffrey Vandevelde

Gemeenteraadslid

Lid van Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)


Dagelijks bestuur

Kim Rohart

Voorzitter

Laurent Neuville

Secretaris

Sandra Verbanck

Penningmeester

Bram Degrieck

Nicolas Luyssen

Dina Nevens

Geoffrey Vandevelde


Bestuursleden

Bolle Evelien

Bonte Sam

Websitebeheer, sociale media, communicatie

Copin Martine

Degrieck Bram

Lara Delacauw

Dervoigne Thierry

Devacht Georges

Goderis Pieter

Luyssen Nicolas

Nevens Dina

Neuville Laurent

Provoost Brenda

Ramadanovic Cindy

Rohart Kim

Rossey Manu

Soenen Ingrid

Staelen Jean Claude

Van Houtte Regine

Vandevelde Geoffrey

Vansteenlandt Kathleen

Verbanck Sandra


Leden van de algemene vergadering

Bonte Johan

 

Dechamps Lenaïc

 

Delacauw Philippe

 

Delacauw Sander

 

Deconinck Vincent

 

Rottiers Patrick

 

Van Bladel Lutgarde