De Gemeente heeft hele grote stappen gezet om de properste kustgemeente te kunnen worden.  We zijn dat bijna.  Het is wachten op de ondergrondse afvalcontainers in het straatbeeld als sluitstuk van “De Panne Proper”.

Straatmeubilair en het straatbeeld moet beter, sneller en efficiënter onderhouden worden.

Na de properste, moet de Gemeente stappen zetten om ook de duurzaamste kustgemeente te worden.

De Gemeente heeft een volledig nieuw plan uitgewerkt voor de ophaling van afval en heeft daar hele grote stappen in gezet. De Milieudienst en de Technische Dienst hebben daar enorm veel energie in gestoken.  Zij verdienen een pluim.

Bij vorige verkiezingen was de netheid van onze Gemeente hét verkiezingsthema.  Elkeen zal moeten toegeven dat er veel veranderd en verbeterd is.

Er werden bijna 250 nieuwe en grotere straatvuilbakken geplaatst, er kwamen afvaleilanden op het strand, de DIFTAR - containers voor huishoudelijk worden gebruikt door 1500 gezinnen, de Technische Dienst kreeg meer machines en personeel om onze straten en pleinen proper te houden.

We mogen gerust stellen dat De Panne & Adinkerke een pak properder is geworden de voorbije jaren.  Daarnaast is de Gemeente erin geslaagd om de bewoners mee te krijgen in het verhaal van De Panne Proper.  Dat krijgt ook bijval bij andere gemeenten. 

 

 

Echter, er moet worden toegegeven dat we er niet in geslaagd zijn de operatie “De Panne Proper” af te werken tegen 2018.  We zijn dus niet de Properste kustgemeente.  Nóg niet.

Er rest nog de installatie van de afvalstraatjes en de ondergrondse betaalcontainers als sluitstuk van de operatie De Panne Proper.  Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor deze grote investering van +- 800 000 eur.  De procedure verloopt trager dan verwacht, jammer genoeg.  Op Keesjsedreef staat reeds een proeftoestel die echter niet kan gebruikt worden in afwachting van de gunning.

Er werd een uniek systeem ontwikkeld, enig in Vlaanderen én Nederland, waarbij het gestorte afval gewogen wordt.  De gebruiker betaalt per kg.  De bewoner en de tweedeverblijver betaalt middels een lopende rekening (zoals bij het containerpark en de DIFTAR - containers).  De toerist - verblijver kan betalen middels een prepaid - betaalkaart die zal worden verspreid via immo-kantoren en handelaars.  De toerist - verblijver betaalt een klein beetje meer dan een bewoner of tweedeverblijver en zorgt voor een stuk financiering van de investering.  

 

In het concept van de nieuwe Zeedijk dienen interactieve straatvuilbakken te worden geïntegreerd, een nachtophaling voor afval van handerlaars tijdens de zomermaanden, een verhoging van de frequentie voor ophaling van papier & karton en een duidelijke prijsstrategie voor het recyclagepark zijn verfijningen aan het huidige afvalbeleid die kunnen worden voorzien de volgende legislatuur.   Zie de beleidsdoelstelling "Strand en Zeedijk"

 

Echter, een proper straatbeeld is een fundamenteel onderdeel van De Panne Proper.  En nog al te vaak laat de Gemeente daar teveel kansen liggen om snel kleine aanpassingen of verbeteringen uit te voeren aan straatmeubilair of het straatbeeld.  Vaak zijn dat kleine aanpassingen die weinig geld of tijd kosten om ze op te lossen.

Meestal worden die kleine tekortkomingen niet meer gezien.  Gewoon … omdat we ze gewoon zijn.  Maar de éénmalige passant ziet ze uiteraard wel, en vaak blijft dit verloederd straatbeeld hangen in het achterhoofd bij bezoekers.

Het plan - b wil binnen het gemeentelijke personeel op zoek naar een “manager openbaar domein”.  Die moet oog hebben voor kleine aanpassingen aan het straatbeeld en een beter, sneller en efficiënter onderhoud doorvoeren.  Ook de burger en ondernemer moet sneller kunnen melden.  Zie de beleidsdoelstelling: Communiceren met en door de Gemeente

 

Eens de properste, is de volgende stap, de duurzaamste gemeente worden.  Een volgehouden afvalbeleid, sensibilisering en het juiste materiaalgebruik bij openbare werken moeten een ferme stap in de juiste richting betekenen.