De Gemeente moet beter communiceren met haar bewoners.  De focus van de gemeentelijke communicatie moet liggen op het consulteren en het informeren.

Door het voeren van een proactief communicatiebeleid dat in twee richtingen werkt, ontstaan minder frustraties en indianenverhalen en kunnen problemen sneller gemeld én opgelost worden.  Bovendien vergroot een consultatie- en informatieronde de draagkracht van projecten.

 

Vergroten van de draagkracht door goed communiceren

 

Voor grotere projecten, zoals de volledige renovatie van de Zeedijk en het ondergronds gecombineerd complex, dient draagkracht te worden gevonden bij zij die er rechtstreeks of onrechtstreeks baat bij hebben: de handelaar die er actief is, de bewoner die er woont, de gebruiker van de infrastructuur, … Juiste informatieverstrekking en openbaarheid van bestuur zien als een meerwaarde en niet als een last, is hiervoor primordiaal.

Ondanks de uitbouw van een sterke communicatiedienst met heel bekwame mensen, de her-uitvinding van maandelijkse “De Panne - leeft”, de investeringen in digitale kanalen en een nieuwe website, geeft de bewoner signalen dat hij / zij niet gehoord wordt.  De Gemeente moet dit belangrijk signaal oppikken en eraan remediëren.

 

consulteren vs. informeren

 

Misschien heeft de Gemeente te vaak gefocused op het “informeren”-zeggen wat de Gemeente zal doen-, en te weinig op het “consulteren” -vragen hoe iets moet gedaan moet worden.  Daar moeten we conclusies uit kunnen trekken.  Het wordt echter zoeken naar een evenwicht tussen het projectmatig consulteren van de bewoners of de doelgroep en daadkrachtige realisaties van projecten.  Een consultatieronde mag geen praatbarak zonder conclusie zijn en mag een daadkrachtige besluitvorming niet in de weg staan.

 

De bestaande digitale communicatiekanalen zijn een sterk middel en bieden nog een aantal opportuniteiten.  De digitale borden in het handelscentrum kunnen een bron van heel snelle informatie naar de burger zijn.  Het systeem kan makkelijk modulair worden uitgebreid, zowel wat betreft technische mogelijkheden als wat locaties betreft.  De website is gedateerd en de uitgaande digitale informatie is te verspreid over verschillende diensten. 

Door in te zetten op een sterkere communicatiedienst kunnen we voordelen boeken.

 

van chat tot een face-to-face babbel

 

 

De bewoner moet aan de Gemeente een vlotte gesprekspartner hebben.  Nieuwe mogelijkheden moeten maximaal worden benut.  Met de Gemeente moet je naar keuze kunnen chatten, tweeten, facebooken, telefoneren, mailen en face-to-face babbelen.  Je moet er makkelijk terecht kunnen met je vragen en snel een antwoord krijgen. Dat betekent dat de communicatie-policy, de infrastructuur én de personeelsinzet hierop dient voorzien te zijn.

 

 

LogoHPB