De tegeltjes in de Zeelaan zijn een massacre.  Het plan - B smijt naar niemand stenen (tegels) en wil een oplossing voor het slipgevaar en het loskomen van de tegels.

In 2019 werd door Gemeente De Panne een enquête (Beleidsdoelstellingen 2019-2024) gelanceerd voor het prioritariseren van het meerjarenplan. Hieruit volgde dat de aanpak van de Zeelaan op nummer 1 stond. Burgerparticipatie was één van onze verkiezingsbeloften en het huidige bestuur heeft bijgevolg zijn woord gehouden. 

Voor het ontwerp van aanpak werd een publieke consultatie gehouden met infomarkt in de OLV kerk met inzage voor alle betrokkenen. 

Op basis van vragen van de lokale ondernemers werd de uitvoering opgedeeld in 2 fases met een deel voor 1 Mei 2024.  Een pauze van uitvoering en dan fase 2 einde van 2024.

Een toegankelijke winkelstraat met parkeren en beleven blijft het doel terzake met uitvoering in degelijke materialen. Bovendien bekrachtigt het nieuwe ontwerp van de Zeelaan het terrassenconcept dat door dit bestuur reeds werd geïntroduceerd. Dit zorgt voor een totale beleving van de beschikbare ruimte. Tot slot is de keuze voor de bebloeming een extra toevoeging die een kleurijke toets aan het straatbeeld geeft. 

 

LogoHPB