Het plan - B stelt duidelijk drie belangrijke principes voor die worden gehanteerd bij het herbekijken van het parkeerbeleid.

Rotatie in het parkeren is enkel van belang waar er handel is.

In de commerciële straten is het van groot belang dat bezoekers er plaats kunnen vinden.  Daarom is er betalend parkeren.  Zonder betalend parkeren blijven alle wagens doodleuk de hele dag staan en is er geen plaats voor wie naar de winkel gaat.  Dit principe is belangrijk voor elke handelaar.

Het plan - B staat open voor de invoering van Shop & Go plaatsen, op voorwaarde dat het systeem technisch werkt en budgettair weinig impact heeft.  

Betalend parkeren in straten waar geen handel is, en buiten drukke periodes zorgt voor lege, dode straten.  De uiterste helften van de  Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan zijn daar een goed voorbeeld van.  De achterliggende woonwijken worden als parking gebruikt terwijl deze straten leeg zijn. 

Betalend parkeren loont en neemt frustraties bij de bewoner weg.

In deze zones stelt Het plan - B voor om, in afwachting van de realisatie van het ondergronds gecombineerd complex onder de Zeedijk, het nieuwe dagtarief van 5 eur / dag te hanteren. Dit tarief kan op verschillende plaatsen en op verschillende momenten gehanteerd worden, al dan niet gecombineerd met gratis kortparkeren.

 
Creëren van bijkomende parkeerinfrastructuur zo dicht mogelijk bij het handelscentrum maakt bewonersparkeren mogelijk.

De roep naar bewonersparkeren in wijken dichtbij het commerciële centrum is groot.  De plannen voor de her-aanleg van de Dumontwijk voorzien heel wat minder openbare parkeerplaatsen om te voldoen aan het herwaarderingsplan.

Het Plan - B opteert duidelijk voor het verhogen van de parkeercapaciteit in het centrum van De Panne en wil die capaciteit zoeken onder de Zeedijk.

Door het verhogen van de parkeercapaciteit kunnen de omliggende wijken verkeersarmer worden gemaakt.  Dit is een belangrijke keuze die Het plan - B als principe wenst te hanteren tijdens de volledige legislatuur. 

 
Nieuwe inkomsten uit parkeren zonder dat de bewoner er last van heeft

Het invoeren van de blauwe zone, in combinatie met een bewonerskaart, nabij Plopsaland heeft ertoe geleid dat de bewoner terug plaats heeft voor eigen deur. 

Her en der in De Panne zijn zones waar perfect een dagtarief van vijf euro kan worden gehanteerd, in combinatie met bewonersparkeren.  Hierbij denken we aan Dynastielaan, Westhoeklaan, Korrelaan, …  Een aangepaste regeling voor handelaars / werknemers kan tevens in dergelijke straten.

Centen die kunnen dienen om bijkomende parkeercapaciteit en bewonersparkeren te helpen financieren.

Daarnaast dienen de regels voor het parkeren voor mensen met een fysieke beperking, anders te worden opgesteld.  Voor Het plan - B kunnen zij gratis parkeren, maar kan het niet zijn dat auto’s binnen het commerciële centrum dagenlang op gereserveerde plaatsen blijven staan.

Het spreekt vanzelf dat er een “hoffelijkheidsclausule voor parkeerwachters” zal worden ingebouwd in de nieuwe concessie voor het parkeerbeleid in De Panne.

 

LogoHPB