Het oprichten van een Commissie Erfgoed dient de Gemeente te adviseren bij het beoordelen van de diverse aspecten van Erfgoed.  Want erfgoed is meer dan enkel maar gebouwen maar ook zijn er tradities ( immaterieel erfgoed ) en ook diverse objecten eigen aan onze historiek.

De Chalutier dient ingericht als toegangspoort tot de Dumontwijk, het Gemeentehuis mag niét afgebroken worden en Erfgoed moet maximaal in de kijker gezet te worden. Tenslotte moeten we de kennis over ons Erfgoed, nog aanwezig bij een aantal mensen, archiveren én publiceren.

 

De Dumontwijk is een pareltje. Bij elke geleide wandeling en elke activiteit in de buurt trekken deelnemers grote ogen open. Deze troef in onze handen moeten we niet alleen koesteren, maar ook maximaal inzetten.

 

Voor De Panne moet Erfgoed een belangrijker plaats krijgen als toeristisch product. Van heinde en verre komt men naar ons Erfgoed kijken, en daar staan we té weinig bij stil.

 

Het renovatiedossier voor de straten van de Dumontwijk en omliggende, dient gefaseerd uitgevoerd te worden.  Waar nodig dienen de plannen gefinetuned worden, conceptmatig steunt Het plan - B het huidige voorstel. (lees hierover onze beleidsdoelstelling “Renovatie Dumontwijk: plannen nazien… en uitvoeren”.

 

Villa Le Chalutier dient verder te worden gerenoveerd. Echter, de kunstenaarswoning dient maximaal te worden benut eens ze gerestaureerd is.  Een “personeel-arm” concept geniet de voorkeur  waarbij het verhaal van Dumont in beeld wordt weergegeven.

 

Over ons Erfgoed bestaan geen hoogwaardige publicaties, ondanks er enkele specialisten ter zake in onze gemeente zijn.  Deze kennis dient professioneel gebundeld en gearchiveerd worden, inclusief de verhalen van destijds. Hiervan dient een luxueus fotoboek gemaakt te worden. 

 

Een aantal van die kennisvaten hebben reeds te kennen gegeven daaraan te willen meewerken. Van dezelfde beweging dient gebruik gemaakt worden om ook de kennis van ons rijke visserij-verleden, van Cabour en De Panne en Adinkerke tijdens de beide Wereldoorlogen te conserveren en te archiveren terwijl ook over dit belangrijke thema nog een handvol mensen met die kennis in leven zijn. Ook kennis is Erfgoed.

 

LogoHPB