De Panne scoort voor drie grote wijken slecht op het vlak van kansarmoede.  De Gemeente dient een langdurige opdracht uit te schrijven voor een externe partner die actief op zoek gaat om kansarme doelgroepen bij het actieve sociale leven te betrekken.

 

De Panne & Adinkerke scoren voor wat betreft een aantal wijken slecht in de kansarmoedeatlas van het steunpunt Data & Analyse (Provincie West - Vlaanderen).

De kansarmoedeatlas wil een antwoord geven op volgende vragen:

- Welke zijn de kansarme buurten in De Panne?

- Wat zijn de kenmerken van de buurtbewoners binnen deze buurten?

- Hoe evolueren deze buurten doorheen de tijd?

 

In De Panne & Adinkerke zijn een aantal buurten bestempeld als “kansarm”.  Hiervoor worden een aantal parameters gebruikt: demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid:

 • Demografie:
  • Eenoudergezinnen
  • Alleenstaanden
  • Gescheiden 60-plussers
 • Huisvesting:
  • Wooninstabiliteit (verhuisbewegingen)
  • Huurders 35-59 jaar
  • Huurders 60-plus
 •  Onderwijs:
  • Leerlingen met schoolse vertraging in het lager onderwijs
  • Leerlingen met schoolse vertraging in het secundair onderwijs
  • Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs
 • Werkloosheid: Laaggeschoolde werkzoekenden

Als een buurt slecht scoort op drie van bovenstaande domeinen, dan wordt ze als kansarm aanzien.  Drie wijken binnen onze Gemeente zijn als “kansarm” bestempeld: Zeedijk, De Panne - centrum en Marktlaan.

De cijfers zijn interpreteerbaar.  Voor een volledig rapport, lees zeker eens de kansarmoede-atlas.

In de toekomst dienen, in opdracht van de Provincie, de gemeenten met elkaar worden vergeleken.  Want, bijna in alle (kust-) gemeenten zijn er wijken waar er kansarmoede aanwezig is (ook bvb in Knokke-Heist).  De kansarmoedeatlas is een vaststelling, een weergave van feiten en doet geen uitspraak betreffende de remedie. 

Het plan - B is echter van oordeel dat het nuttig zou zijn om gemeenschappelijke oorzaken van kansarmoede te ontwaren over de gemeentegrenzen heen.  Op deze manier kan in de toekomst een breder kader worden gecreëerd dat per gemeente kan worden geïmplementeerd.

 

Het Plan - B wijt veel van de oorzaken van kansarmoede aan gebrekkige huisvesting.  De beleidsdoelstelling “Een strenger woonbeleid voorkomt sociale wantoestanden” geeft verdere duiding. Door de aanwezigheid van slechte woningen worden sociale zwakkere doelgroepen tot De Panne aangetrokken “omdat het hier voor hen nog betaalbaar is”.

 

Het is echter duidelijk dat deze doelgroep van mensen, heel moeilijk te bereiken valt.  Vaak is men anderstalig of zijn de ouders onvoldoende de taal machtig om betrokken te worden bij het sociale aanbod in onze Gemeente.

Het OCMW nam de voorbije jaren verschillende goeie initiatieven om deze mensen te bereiken. 

 

Het is duidelijk dat de aanpak “outreachend” dient te zijn.  Dat betekent dat we als Gemeente of OCMW actief op zoek moeten gaan naar mensen die niet bij het sociale leven betrokken raken.  Dit zijn vaak mensen die geen internet raadplegen, die geen foldertjes meenemen uit het Gemeentehuis, … of zijn dat mensen van een andere afkomst die onze taal en gewoontes niet begrijpen.  Het plan - B is van mening dat iedereen recht heeft op dezelfde kansen waardoor de Gemeente haar verantwoordelijkheid dient te nemen.

 

Het plan - B stelt voor een langdurige opdracht uit te schrijven zodat een externe partner met de juiste expertise en ervaring hiermee aan de slag kan.  Integrale gezinsondersteuning, waarbij daartoe opgeleide mensen tot voorbij de voordeur raken van de doelgroep, is hierin cruciaal.  Mogelijks kunnen deze zaken intergemeentelijk verder gezet worden, gezien de gelijkheid van de problematieken tussen de (kust-) gemeenten.

In ieder geval dient deze opdracht langdurig te zijn. Een oplossing voor de kansarmoede zal er immers niet meteen aankomen.  Het is een werk van lange adem waarvoor de nodige budgetten dienen te worden ingeschreven.

 

Scholen hebben een niet te onderschatten taak in dit geheel.  Zij fungeren vaak als schakel tussen het sociale leven en de familie of persoon in kwestie.  Ongeacht het net, dient een langdurige samenwerking tussen de scholen en de Gemeente of het OCMW uitgewerkt te worden.

 

 

Deze tekst vanwege De Lovie is een belangrijke inspiratiebron voor deze beleidsdoelstelling.

lees de gegevens in kansarmoedeatlas

 

 

 

 

 

 

 

 

LogoHPB