Het plan - B steunt het dossier van de Omleidingsweg voor Adinkerke als de oplossing voor de mobiliteitsknoop in Adinkerke.  Het dossier dient een versnelling hoger te raken, de Gemeente heeft daarbij een belangrijke taak om harder op tafel te kloppen bij Het Vlaams Gewest en diens kabinetten.

Anderzijds dienen een aantal bekommernissen betreffende het gekozen tracĂ© en het voorgestelde parkeersysteem verder worden uitgeklaard.  De Gemeente dient het belang van bewoners, handelaars en bezoekers te laten primeren boven het belang van Plopsaland zelve.

 

 

LogoHPB