De renovatie van de Dumontwijk was dringend vanwege de toestand van de rioleringen. Het bewonersparkeren werd maximaal nagestreefd binnen de richtlijnen opgelegd door Onroerend Erfgoed.

 

De Dumontwijk is een pareltje. Mensen komen van heinde en verre om de wijk te bezoeken.  Door de volledige renovatie van het straatbeeld kan deze troef in de toekomst veel beter uitgespeeld worden.  De villa Chalutier kan de “ontvangstbalie” worden van de Dumontwijk. Momenteel fungeert deze woning als tijdelijk atelier voor een lokale kunstenares.

De renovatie van de Dumontwijk is één van de projecten waar de Gemeente niet in geslaagd was om voldoende draagkracht te bekomen bij de bewoners - niet in het minst doordat er niet afdoend werd geantwoord op kritische vragen.

 

Dit werd één van de belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe bestuur.

 

Fase 1 is intussen afgewerkt en fase 2 werd reeds aangevat.

 

LogoHPB