De gemeente moet op zoek naar nieuwe mogelijkheden om slimmer om te gaan met de beperkte ruimte om te wonen. 

De site Rijkswacht moet ontwikkeld worden tot een open woonerf, waarbij wonen wordt gecombineerd met ondergrondse garages, buurtvoorzieningen en open ruimte.  Politieke courage zal hiervoor niet mogen ontbreken.

 

Anders dan bij onze collega - kustgemeenten heeft onze Gemeente bijna geen bouwgrond meer in voorraad.  Dat zorgt ervoor dat er druk ontstaat vanuit de vastgoedsector op onze woningmarkt.

Het laatste decennium is de druk op de residentiële woningmarkt aanzienlijk toegenomen.  Het bouwen van meergezinswoningen in tweede en derde lijn (dus niet vlak aan het strand) won aan interesse.  De beschikbare bouwgrond “met zicht op zee” is quasi nihil of onbetaalbaar, dus worden er verder in de Gemeente nieuwe projecten gebouwd.  Daar kunnen promotoren goedkoper inkopen en wordt er toch nog voldoende verkocht.

 

Het effect van deze evolutie is echter dat dit de waarde van bestaande residentiële woningen in de woonkernen verhoogt.  Positief voor wie zo’n woning in eigendom heeft, negatief voor het jonge gezin dat in eigen Gemeente wil blijven wonen en op zoek gaat naar zo’n woning.

De Vlaamse bouwmeester, en daarmee het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt het verhogen van het Ruimtelijk Rendement as speerpunt.  Dat betekent “dat we meer gaan doen op dezelfde oppervlakte zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit, en dit op de best gelegen plaatsen” Zie: https://www.ruimtevlaanderen.be/BRV/Beleidskaders/RuimtelijkRendement

 

Het plan - B aanvaardt dat op sommige plaatsen binnen onze Gemeente dat Ruimtelijk Rendement kan verhoogd worden.  Wat niet betekent dat we zomaar alles met appartementsgebouwen kunnen gaan volbouwen.  Integendeel.  Het verhogen van het Ruimtelijk Rendement moet vooral de vaste bewoner ten goede komen.  Niet de tweedeverblijver.  Dat is een belangrijk uitgangspunt.

 

Het wordt zaak om in de komende decennia slimmer om te gaan met de beperkte ruimte.  Als bewoners hebben we weinig boodschap aan méér tweedeverblijven.  We hebben nood aan ruimte voor ónze bewoners.

De site Rijkswacht / Floracomplex is een geweldige opportuniteit om binnen onze woonkern, op een steenworp van het commerciële centrum van De Panne, een bijzonder mooi inbreidingsproject te realiseren. 

Op deze volledige site zijn drie grote spelers:

  • De gemeente: als eigenaar van de site Rijkswacht
  • De VZW Panne - Instituut: als eigenaar van een aantal aansluitende panden in de Ollevierlaan + gronden aansluitend aan de school;
  • Het Gemeenschapsonderwijs, als eigenaar van de schoolsite - waaronder een aantal “overtollige” gebouwen.

Zo kan de Gemeente haar doelstelling waarmaken om méér woningaanbod te creëren voor vaste bewoners en kunnen een aantal buurtvoorzieningen worden ingepland, zoals een polyvalente ruimte (die ook turnzaal kan zijn voor de school), een overdekte fietsenstalling voor de hele buurt, …

 

De Gemeente liet een primaire haalbaarheidsstudie uitvoeren waaruit blijkt dat op deze gronden tot 70 wooneenheden (mix tussen appartementen en gezinwoningen) kunnen worden gerealiseerd in een open en doorwaadbare structuur én ondergronds tot 350 parkeerplaatsen / garageboxen.  Het hoeft geen betoog dat dit een bijzondere meerwaarde zou betekenen voor het wonen in onze Gemeente.  En dus een correcte invulling van “Ruimtelijk Rendement”.

Onderstaande is een impressie welk ruimtelijk gebruik op de site zou kunnen worden verwezenlijkt.  Dit is GEEN architectuur en dus voor vele wijzigingen betreffende hoogtes, inplanting, woonvormen, … vatbaar.

De Gemeente moet een absolute voortrekker zijn van dit dossier en dient alle registers open te trekken om dit te realiseren.  Het project kan perfect gefaseerd worden uitgevoerd.

In afwachting van de uitvoering is Het plan - B van mening dat de site van de Rijkswacht beter kan worden gebruikt dan dat het nu staat te verkommeren.  Er kan een gemeenschappelijke fietsenberging worden gebouwd, er kan parking worden voorzien voor bewoners, er kan een crisiswoning worden ingericht, ...

 

 

Ook op andere plaatsen dient het studiewerk te worden hervat.  En is wat politieke moed nodig om verdere stappen te zetten.  De voorbije jaren werden studies uitgevoerd betreffende de achtergronden van de Stationsstraat (oostzijde van de Stationsstraat) en de Cosynmolen.  Ook hier moet Ruimtelijk Rendement kunnen worden gehaald waarbij de leefkwaliteit van omwonenden wordt verhoogd.

 

LogoHPB