De Zeedijk, met inbegrip van de zijstraatjes, dient volledig te worden gerenoveerd en dient hét paradepaardje van onze gemeente te worden.  Hierbij moeten de troeven van het typische strand maximaal benut worden.

Onder de Zeedijk moet een gecombineerd complex van openbare parkeerplaatsen, standplaatsen en garageboxen worden gerealiseerd, om zo een aanzienlijke verhoging van de parkeercapaciteit in de ruime omgeving van de Zeedijk te bekomen én plaats te maken voor de bewoner in de achterliggende wijken.

Het strand dient het authentieke karakter te behouden, nieuwe tendensen kunnen maar mogen dat karakter niet hypothekeren.  Het plan - B kan zich vinden in het inplannen van twee bijkomende concessies waar een beachbar kan worden voorzien, aan buitenzijde van het centrumstrand.

 

Oud dossier

 

Het dossier van de renovatie van de Zeedijk is oud.  In de voorbije legislatuur werd geen enkele stap gezet om werk te maken van een renovatie.  Enkel wat lap en tap werk werd uitgevoerd.

Nochtans is er in het verleden veel denk- en studiewerk verzet.   Voor de renovatie van de Zeedijk werd in 2004 een architect aangesteld (Plantec uit Oostende) en  in 2011 werd een bouwvergunning aangevraagd.  Het dossier voorzag in een aanzienlijke verbreding van de Zeedijk met een houten vloer in een boogvorm, gefaseerd uitgevoerd en gecombineerd met een ondergronds complex voor 500 garageboxen.  Een budget van ca. 10 miljoen werd hiervoor voorzien, de ondergrond werd daarbij verkocht aan de promotor voor 4 miljoen euro.

 

Hypotheek

 

Het dossier liep echter op een sisser af.  Door verschillende procedures in verband met de bouwvergunning én het afzien van de promotor van zijn aankoop van de grond, belandde het dossier in de koelkast. 

Het dossier “Zeedijk” is echter gehypothekeerd door het afsluiten van een contract met een onwerper (Plantec - zelfde studiebureau dat de Zeelaan ontwierp(…)) én door het afsluiten van een dading met de promotor waardoor de verkoop zelve werd geannuleerd. 

In feite is de Gemeente door het afsluiten van deze dading ook juridisch verplicht een promotiecontract af te sluiten - en dus de Zeedijk te renoveren.  En zit ze gebonden aan een overeenkomst met een studiebureau.

Deze situatie zal eerst grondig bestudeerd moeten worden en juridisch uitgeklaard.  Dit op zich zal makkelijk een jaar in beslag nemen. 

Contacteer ons voor meer informatie betreffende de dading en het contract met de architect.

 

De nieuwe Zeedijk als verlengde van het mooiste strand van onze Kust.

 

Onze Zeedijk is quasi uniek aan onze Kust doordat ze op gelijke hoogte ligt van het commerciële strand en een wijds uitzicht op het strand biedt.  Deze troef dient maximaal uitgespeeld te worden in een toekomstig ontwerp, rekening houdend met de verwachtingen van de handelszaken op de Zeedijk. 

Het Plan - B kiest resoluut voor een volledige remake van de volledige Zeedijk van De Panne.  Dit is een topprioriteit voor het nieuwe bestuur.

 

De gebruikte materialen dienen uitermate duurzaam en kwalitatief te zijn.  Het meubilair eenvormig én conceptueel.  Wandelen op de Zeedijk dient een beleving op zich te zijn.  Zo wordt de Zeedijk een verlengde van het mooiste strand van onze Kust.

De basis van dit plan kan de huidige studie van de ontwerper, die reeds in 2004 werd aangesteld, zijn.  Dit plan dient bestudeerd en besproken te worden samen met het werkveld op de Zeedijk, waar nodig dient het aangepast te worden.

Het plan - B stelt een concept voor waarbij de typische go-karts kunnen behouden worden.  Deze zijn eigen aan de strandbeleving van De Panne.  Om de Zeedijk echter te ontlasten in de drukke zomermaanden kan er een concessie uitgeschreven worden voor het plaatsen van een wegneembaar, slingerend parcours op de strandzone aansluitend aan de Zeedijk, tussen de Visserslaan en Schatseplein.  Dit dient gescreend te worden aan de mogelijkheden van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerinsplan (PRUP) Strand en Dijk.

 

Gecombineerd complex onder de grond

 

De ondergrond van de Zeedijk, daar waar nog geen garages zijn, wordt ontwikkeld als een gecombineerd complex van openbare parkeerplaatsen, standplaatsen en garageboxen.  Het destijds opgemaakte plan voorzag in de realisatie van 500 garageboxen.  Het initiële plan voorzag zelfs 1000 boxen in twee ondergrondse niveaus.

Door de realisatie van openbare parkeerplaatsen zal de parkeercapaciteit voor de ruime omgeving van de Zeedijk aanzienlijk verhoogd worden.  Hierdoor kunnen de omliggende straten en wijken parkeer-armer worden (zie de beleidsstelling “parkeren”) waardoor er terug plaats komt voor de bewoner.  De tarieven dienen variabel te zijn volgens het seizoen maar flink goedkoper te zijn dan het parkeren in de nabijgelegen straten.  Tarieven voor lange duur moeten mogelijk zijn.

Standplaatsen zijn plaatsen waarin een private of rechtspersoon kan investeren.  Hiermee koopt hij in feite een niet-afgesloten parkeerplaats in het complex die aan derden voor korte of middellange termijn wordt verhuurd.  Het verhuren van deze plaats gebeurt door de complex-beheerder.  Voor de investeerder een vorm van opbrengst, voor de bezoeker / werknemer / hotelier / immokantoor een beschikbare, budgetvriendelijke en gereserveerde plaats.  Time-sharing voor standplaatsen, dus.

Garageboxen dienen voorzien te worden in het complex, er is immers grote vraag naar.  Echter, het aantal te realiseren garageboxen dient realistisch te worden ingeschat.  De realisatie van garageboxen is essentieel in de financiering van het project, maar is ondergeschikt aan de realisatie van openbare parkeerplaatsen en standplaatsen.

Door het realiseren van dit gecombineerd complex wordt de ondergrond van de Zeedijk nuttiger gebruikt dan voor louter, vaak leegstaande garageboxen én is er een bijzonder grote meerwaarde voor alles wat handel ademt in de nabijheid.

 

Authentieke karakter vs nieuwe tendensen op het strand.

 

Het plan - B kiest resoluut voor drank- en eetgelegenheden op de Zeedijk en de voor De Panne typische strandterrassen.  Wist je dat De Panne op de Zeedijk maar liefst 28 tea-rooms, bars en restaurants met standterrassen heeft?  Daar kunnen maar liefst 3300 personen aanschuivenAan onze Kust is dit uniek.

De mogelijkheden voor strandterrassen werden in de loop van de voorbije legislatuur versoepeld.  We zien na drie jaar dat heel wat ondernemers van deze mogelijkheden gebruik hebben gemaakt.  Op drie jaar tijd ondergingen heel wat handelszaken op de Zeedijk een ware metamorfose.

Het plan - B kiest de kaart van de ondernemers op de Zeedijk en wil hen verder laten investeren en vernieuwen.  En zal geen concessies voor externe beachbars uitschrijven op het centrumstrand.  Externe beachbars zijn de doodsteek voor ondernemers op de Zeedijk, die hun huur en personeel wél het ganse jaar moeten betalen.  Externe beachbars op het centrumstrand zal een leegloop betekenen van handelszaken op de Zeedijk.

Enkel op twee plaatsen kan dit voor Het plan - B bespreekbaar zijn: ter hoogte van het Canadezenplein én bovenop de loodsen aan de Rampe.  Enkel op deze locaties kan een beachbar overwogen worden, indien deze van klasse en stijl getuigt.  Maar, liever geen, dan een lelijke!

De concessies voor strandkabienes dienen herbekeken te worden.  Dit dient in overleg met de ondernemers te gebeuren.  Het plan - B wil dit typische strandbeeld behouden en wenst de concessiehouders bij te treden in hun streven naar modernisering en nieuwe concepten.  Deze concessies zullen voor Het plan - B echter nooit kunnen evolueren tot de beachbars die we kennen in andere kustgemeenten.

Het strand biedt een aantal mogelijkheden tot herschikking van cabines en concessies, in functie van vrij zeezicht vanop de strandterrassen.  In overleg met de sector kan de Gemeente hierin initiatief nemen.

 

Belangrijke boost voor Zeedijk en omgeving.

 

Voor handelaars op het strand, de Zeedijk én in de omliggende straten zal de realisatie van het gecombineerd complex, in combinatie met een volledige nieuwe Zeedijk, een bijzonder belangrijke boost betekenen.  De Zeedijk op zich dient een toeristische attractie te zijn.

Voor de realisatie van de Zeedijk met een ondergronds complex dient, afhankelijk van het concept van het gecombineerd complex en de bovengrondse uitvoering geraamd te worden tussen 8 en 12 miljoen eur.

Afhankelijk van het juridisch steekspel dat moet gevoerd worden betreffende de afgesloten dading en het aanstellen van de architect, het overleg met het werkveld, het vinden van een commerciële partner voor het gecombineerd complex én het verkrijgen van de bouwvergunning, lijkt het te verwachten dat de eerste fase ten vroegste kan uitgevoerd worden vanaf 2021 - 2022.  Wie dit sneller belooft, maakt blaasjes wijs.

 

 

10/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LogoHPB